Tải xuống

Xem trang tải xuống của DCU và nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

Nhận tài liệu quảng cáo mới nhất từ DCU

Để xem bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi, vui lòng nhấp vào các nút bên dưới để tải xuống tài liệu được yêu cầu.

Brochure - Chương trình năm dự bị quốc tế

Mẫu đơn đăng ký - Chương trình dự bị đại học - IO10 undergraduate

Brochure - Pre-Sessional

Tập sách nhỏ - Yêu cầu đầu vào của DCU IFY

Điều khoản & Điều kiện cho đặt chỗ cá nhân sinh viên

Điều khoản & Điều kiện cho các chương trình nhóm

Đăng ký ngay bây giờ?

Nếu bạn muốn biết thêm về các dịch vụ chương trình của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.
Menu