Các khóa học lộ trình của DCU

Đại học Thành phố Dublin nổi tiếng trên quy mô quốc tế và thường được coi là một trong những trường đại học hàng đầu ở Ireland. Tìm hiểu thêm về các chương trình Lộ trình của chúng tôi.

Trên mỗi bước đi của cuộc hành trình

Dù bạn ở đâu trên hành trình giáo dục, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt chặng đường.

Tất cả các khóa học của chúng tôi tại DCU đều tập trung vào việc giúp sinh viên của chúng tôi sẵn sàng và cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết để tham gia vào một thế giới luôn thay đổi. Từ khoa học hóa học đến kinh doanh kỹ thuật số đến tính bền vững, có một cái gì đó phù hợp với sở thích và mục tiêu của họ cho tương lai.

Chúng tôi cung cấp các bằng cử nhân danh dự và thạc sĩ cho đầy đủ các ngành học. Sinh viên quốc tế cũng có thể theo học các chương trình dự bị lộ trình được thiết kế để chuẩn bị cho các khóa học toàn thời gian tại DCU. Các khóa học của chúng tôi được nhóm lại dưới đây theo năm khoa chính:

Khám phá các Chương trình Lộ trình của chúng tôi

Các khóa học tiếng Anh

Chương trình ngắn hạn và dài hạn
Đạt được các kỹ năng tiếng Anh bổ sung và tiến bộ để học tập trong các chương trình dự bị đại học của chúng tôi. Các khóa học này dành cho sinh viên có điểm IELTS từ 3.5 – 4 trở lên.

Tìm hiểu thêm

Trước Khai Giảng

10 hoặc 5 tuần
Khóa học này đi sâu phân tích cách các văn bản và bài giảng học thuật được xây dựng. Dành cho những sinh viên quốc tế muốn nắm vững các yêu cầu ngôn ngữ cụ thể liên quan đến học tập.

Tìm hiểu thêm

Danh sách các khóa học đại học & sau đại học của DCU

Chương trình đại học

DCU cung cấp 69 khóa học đại học. Chọn lĩnh vực quan tâm ưa thích và khám phá các tùy chọn chương trình của chúng tôi.

Chương trình sau đại học

Khám phá đầy đủ các lựa chọn chương trình của chúng tôi dành cho sinh viên sau đại học dưới đây
Menu