Chính sách Cookie

Cookie là những đoạn dữ liệu nhỏ mà một trang web có thể lưu trữ trên máy tính của bạn để ghi lại thông tin cơ bản, chẳng hạn như tùy chọn của khách truy cập. Cookie được sử dụng để theo dõi các mô hình sử dụng, xu hướng lưu lượng truy cập và hành vi của khách truy cập. Chúng đôi khi cũng được các ứng dụng trực tuyến sử dụng để cải thiện chức năng của người dùng.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie từ bất kỳ trang web nào bạn truy cập, bao gồm cả trang web DCU.  Bạn cần lưu ý rằng nếu người dùng thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie, họ vẫn có thể sử dụng trang web, nhưng chức năng có thể bị suy giảm.

Thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật

Cookie có thể được sử dụng bởi trang web Dịch vụ Ngôn ngữ DCU để thu thập thông tin phi cá nhân về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi hoặc để ghi nhớ các tùy chọn hiển thị. Cookie phiên tạm thời cũng có thể được sử dụng ở một số khu vực để kích hoạt chức năng cụ thể. Cookie phiên sẽ bị xóa sau khi bạn đóng phiên trình duyệt của mình. Đôi khi vì mục đích của các dịch vụ trực tuyến DCU, chúng tôi phải chuyển một số thông tin cookie cho bên thứ ba. Những cookie này có thể tồn tại sau khi phiên trình duyệt của bạn kết thúc. Thông tin này sẽ không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nào của bạn mà từ đó bạn sẽ dễ dàng nhận dạng được. Thông tin này có thể được sử dụng để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web cho DCU và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Nó chỉ được lưu trữ và sử dụng trong tổng hợp và không được sử dụng để lấy dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ với cá nhân bạn, mà thay vào đó để cải thiện dịch vụ trang web. DCU tích cực tìm cách bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong bất kỳ tương tác nào với bên thứ ba. Một số khu vực trong trang web của DCU sử dụng các biểu mẫu nhập dữ liệu trực tuyến để thu thập thông tin cá nhân từ những khách truy cập web chọn nhận dạng bản thân cho mục đích giao dịch thương mại điện tử, nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin. Các khu vực trong DCU thu thập dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào được yêu cầu tuân thủ Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu không có nhiều thông tin hơn mức cần thiết để thực hiện mục đích mà thông tin đang được thu thập. Chi tiết kỹ thuật liên quan đến các lượt truy cập vào trang web này có thể được ghi lại bởi nhà cung cấp dịch vụ internet của trường đại học cho mục đích kế toán và kiểm toán. Thông tin kỹ thuật này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và quản trị khác. Bạn nên lưu ý rằng các chi tiết kỹ thuật, mà trường đại học không thể liên kết với bất kỳ cá nhân có thể nhận dạng nào, không cấu thành ‘dữ liệu cá nhân’ cho các mục đích của Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1988 và Đạo luật bảo vệ dữ liệu (sửa đổi) 2003

Cookie của chúng tôi được phân loại như sau:

Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web và theo dõi bất kỳ mẫu nào liên quan đến cách bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi phát triển và cải thiện trang web của mình cũng như các sản phẩm và / hoặc dịch vụ để đáp ứng những gì bạn có thể cần hoặc muốn.

  • Rất cần thiết: Cookie thực sự cần thiết cho phép chức năng cốt lõi của trang web như đăng nhập người dùng và quản lý tài khoản. Trang web không thể được sử dụng đúng cách nếu không có cookie thực sự cần thiết.
  • Hiệu suất: Cookie hiệu suất được sử dụng để xem cách khách truy cập sử dụng trang web, ví dụ: cookie phân tích. Những cookie đó không thể được sử dụng để trực tiếp xác định một khách truy cập nhất định.
  • Nhắm mục tiêu: Cookie nhắm mục tiêu được sử dụng để xác định khách truy cập giữa các trang web khác nhau, ví dụ: đối tác nội dung, mạng banner. Những cookie đó có thể được các công ty sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của khách truy cập hoặc hiển thị quảng cáo có liên quan trên các trang web khác.
  • Chức năng: Cookie chức năng được sử dụng để ghi nhớ thông tin khách truy cập trên trang web, ví dụ: ngôn ngữ, múi giờ, nội dung nâng cao.

Cookie được liệt kê & tùy chọn ưa thích

Chỉ chính sách trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Chính sách bảo vệ dữ liệu

Vui lòng truy cập Data Protection Policy section của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Menu