Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về các chương trình của chúng tôi. Đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chương trình dự bị quốc tế của chúng tôi, vui lòng xem bên dưới để biết chi tiết liên hệ:

Đội ngũ bán hàng / Yêu cầu khóa học / Quan hệ đối tác

Điện thoại: +353 (01) 700 5678 E: intl.pathways@dcu.ie

Đội ngũ giáo dục

Điện thoại: +353 (01) 700 6413

Địa điểm văn phòng DCU

Dịch vụ ngôn ngữ Đại học Thành phố Dublin
Dublin City University – Glasnevin Campus
Collins Avenue Extension
Invent Building
Dublin 9 – D09 PH2K

Gửi biểu mẫu yêu cầu trực tuyến

Vui lòng điền vào mẫu yêu cầu bên dưới và một trong những nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.
Menu